Gå inn i din tid

Nå er vel ikke Thomas Hylland Eriksen «kringsatt av fiender», men Gå inn i din tid er en velvalgt tittel på boken der han ser tilbake på de siste 40 årene - og litt fremover - i samtale med Dag Herbjørnsrud. Eriksen er ikke bare en internasjonalt ledende forsker innenfor sitt felt, sitert tusenvis av ganger og med en lærebok som brukes over hele verden, men også en av Norges fremste samfunnsdebattanter, noen vil si rikssynsere, i den aktuelle perioden. Spesielt på 1990-tallet var han i den grad allestedsnærværende at avisredaksjonene angivelig lette med lys og lykte etter andre kommentatorer for å slippe å bruke ham enda en gang.

Samtalebøker av denne typen har blitt populære de siste årene. Det er lett å forstå hvorfor: Intervjuobjektet får komme til orde på egne premisser, samtidig som dialogformen skaper en dynamikk der han eller hun blir utfordret til å begrunne og utdype sine utsagn og kanskje får nye og uventede assosiasjoner. Eksempler er Dag Solstads Uskrevne memoarer (2013), ført i pennen av Alf van der Hagen, og Alt med måte: Politiske samtaler (2018), der Torbjørn Røe Isaksen byr Kåre Willoch opp til debatt (se blogg 28.10.2018). Begge gir brorparten av taletiden til hovedpersonen. Herbjørnsrud tar mer plass, og kommentarene hans skjemmes til tider av en belærende tone: «Enkelte statsvitere kunne med fordel gått litt mer i seg selv og egne teorier»; «Nesten hver gang jeg nevner noe fra indisk idéhistorie i Norge....» Slik  kommer han litt i veien for sitt objekt, særlig i de tidlige kapitlene, i hvert fall slik jeg oppfatter formålet med boken.

Boken er strukturert etter tiår: åttitallet, nittitalet osv., hvert med sine symbolske steder. Vi følger Hylland Eriksen som sykkelanarkist i Tønsberg, sivilarbeider i Gateavisa (der han underskrev vekselvis med «Geir Hylland», «Thomas Eriksen» og «G.T.H.E» for å skjule at alle artiklene hadde samme forfatter), student og etter hvert akademiker. Noen lettvintheter kunne med fordel ha vært luket ut: «Det var mye som gikk bra i Norge på syttitallet, men så kom oljen og ødela.»
Men dette er skjønnhetsfeil. Alt i alt er resultatet en underholdende reise gjennom Norges nyere intellektuelle historie, sett i et internasjonalt perspektiv og full av «fun facts» og overraskende vinklinger. Hylland Eriksen har en nærmest grenseløs referanseramme, samtidig som han har evnen til å destillere en skarp analyse i noen få setninger, nærmest i forbifarten:

«Venstresiden har vært gode på likhet, men dårlig på forskjell. Gode på industribygging, dårlig på miljøpolitikk. Gitt at det er klima og flerkultur som blir de to store temaene i samfunnsdebattene og i politikken i årene fremover, så har de ikke verktøyene for å håndtere dem.»

Jeg har knapt sett noen bedre forklaring på Arbeiderpartiets ørkenvandring de siste årene.

Noen temaer går igjen: innvandring og mangfold, fremveksten av sosiale medier og «fake news» og betydningen av nasjonale, etniske og ideologiske skillelinjer. Eriksen er også tydelig på at fortsatt økonomisk vekst i verden ikke er bærekraftig, et synspunkt som den dag i dag artikuleres av forbausende få toneangivende stemmer. Spesielt interessant i den siste delen av boken er diskusjonen om hvordan den politiske og intellektuelle debatten i Norge har utviklet seg etter terroren 22. juli 2011. Her samles trådene fra de nevnte hovedtemaene, og Eriksen kan øse av sin sosialantropologiske fagkunnskap i tillegg til sitt aldri hvilende samfunnsengasjement. Han har for eksempel ledet et forskniengsprosjekt som viste at «den fryktede ghettoen Furuset viser seg å være et helt vanlig norsk lokalsamfunn», der klasse er en like viktig sosial markør som etnisk bakgrunn. Vi får også presentert internasjonal forskning som viser at kriminaliteten i storbyer går ned med økt innvandring, stikk i strid med det som vanligvis påstås.

Gå inn i din tid tegner et portrett av Thomas Hylland Eriksen som gnistrende av ideer, entusiastisk og intellektuelt nysgjerrig, i det ytre en hyggelig, ganske alminnelig fyr. Han fortjener absolutt en bok, og i støyen av kjendiser og «influensere» er dette befriende lesning.


Gå inn i din tid: Thomas Hylland Eriksen i samtale med Dag Herbjørnsrud.
Res Publica, 2019. 307 s.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Justismord

Svalbardliv

Bowdlers barn